Millencolin - No Cigar

Tell us where youre from
What you want to become
And well say if youre ok
Where did you go to school?
Right answer and youre cool
Yeah, youre the kid the whole day

You get a sticker in your face
Information about the case
So you know your potential
Dont think you can extend
Dont think you can extend, just comprehend
But I dont wana hear it
No, its more than I accept

cause I dont care where I belong no more
What we share or not I will ignore

We will shut you out
Well put you in doubt
If you think that youre special
Well tell you who you are
Well tell you that youre close but no cigar
But I dont wana hear it
No, its more than I accept

cause I dont care where I belong no more
What we share or not I will ignore
And I wont waste my time fitting in
cause I dont think contrast is a sin

What they say is...
Go back, where you came from
Theyll tell you that, I dont wanna hear
No, I dont wanna hear
No, I dont wanna hear it
No, its more than I accept

cause I dont care where I belong no more
What we share or not I will ignore
And I wont waste my time fitting in
cause I dont think contrast is a sin
No, its not a sin


Brak komentarzy:

Co to jest indukcja?


wg filozofii: ekhm...otóż INDUKCJA, to wnioskowanie od szczególu do ogółu tj. od twierdzeń dotyczących szczególnych przypadków do wniosku ogólnego obejmującego wszystkie przypadki, rownież niesprawdzone (indukcja niezupelna).